We are moving ground

Moving Ground is een liefdevolle thuis voor iedereen. We trekken naar elke denkbare locatie (straat, bib, theater, feesten) waar we banden scheppen tussen mensen met dans, muziek en woord. Met Moving ground creëren we familiebanden tussen vreemden zodat ze elkaar in hun talenten en eigenheid versterken. Borgerhout is ons laboratorium waar we projecten voor en door de buurt uitwerken, voor zowel kinderen als volwassenen.  Uit ons lab groeiden de jams à la carte, jam-voorstellingen en ClubMG.
Wat ze gemeen hebben? Ze zorgen voor familiegevoel in de superdiverse stad!

Omwille van die reden werd Moving Ground beloond met de Borgerhoutse Cultuurprijs Diversiteit 2018 en de Europese Amateo Award in 2019. We zien dit als een aanmoediging om onze werking verder te zetten en verder te verspreiden.

Let’s Jam!

Zowel muzikanten, dansers als woordkunstenaars “jammen”. In een jam experimenteren ze met klank, woord of beweging. Sommigen noemen het improviseren of misschien ken je het als freestylen of cypher? Bij Moving Ground houden we ervan om samen te maken en op elkaar in te spelen in een veilige omgeving met de drie disciplines tegelijk. Wie met ons in de zaal staat, zal onze performance mee vorm geven. Onze jam-voorstellingen zorgen met een zorgvuldig uitgewerkt script voor een unieke ervaring voor bezoekers van jouw evenement of huis.
Passen onze jam-voorstellingen niet op jouw event?
Geen probleem! Voor jou hebben we de jam à la carte.

Club MG

“Be the adult you needed as a child.”

Vanuit die filosofie werken we Club MG uit. Zo zetten we een stedelijk buurtproject op waarbij jongeren vanop hun plein hun artistieke talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
Omdat onze stad superdivers is, grijpen we hiermee ook de kans om via kunst maatschappelijke thema’s te bespreken op basis van een pluralistische aanpak en verbindende communicatie. Naast hun talent, ontwikkelen jongeren hierdoor een positiever en inclusiever burgerschap.
ClubMG kan ook in jouw buurt-, jeugd- of cultuurhuis!