We are moving ground

Moving Ground doet stadsjongeren samen podiumkunst maken voor een toekomst zonder drempels.

We doen dat door vrijplaatsen te maken op pleinen, op scholen en in culturele huizen, voor hen en hun verhaal. We kijken en luisteren om samen schansen, springplanken en vangnetten te bouwen die een inspirerend verschil maken.
We verdrijven angsten voor elkaar door het delen van plezier, schoonheid, aanmoediging en grenzeloze kennis in voorstellingen en videokunst.
In onze groepscreaties kijken we naar onze sterktes, zetten deze in voor elkaar en moedigen elkaar aan om eerste stappen te zetten en grote sprongen te wagen.
We bouwen aan een netwerk aan kansen en zoeken op maat de weg naar een toekomst zonder drempels.

Voor jongeren tussen 10 en 14 jaar, hebben we ClubMG. Jongeren tussen 18 en 30 jaar, krijgen een (eerste) professionele kans in ons gezelschap. Voor jongeren tussen 14 en 18 jaar, starten we een werking op in 2021.

Moving Ground werd beloond met de Borgerhoutse Cultuurprijs Diversiteit 2018 en de Europese Amateo Award in 2019. We zien dit als een aanmoediging om onze werking verder te zetten en verder te verspreiden.

Let’s Jam!

Zowel muzikanten, dansers als woordkunstenaars “jammen”. In een jam experimenteren ze met klank, woord of beweging. Sommigen noemen het improviseren of misschien ken je het als freestylen of cypher? Bij Moving Ground houden we ervan om samen te maken en op elkaar in te spelen in een veilige omgeving met de drie disciplines tegelijk. Wie met ons in de zaal staat, zal onze performance mee vorm geven. Onze jam-voorstellingen zorgen met een zorgvuldig uitgewerkt script voor een unieke ervaring voor bezoekers van jouw evenement of huis.
Passen onze jam-voorstellingen niet op jouw event?
Geen probleem! Voor jou hebben we de jam à la carte.

Club MG

“Be the adult you needed as a child.”

Vanuit die filosofie werken we Club MG uit. Zo zetten we een stedelijk buurtproject op waarbij jongeren tussen 10 en 14 jaar vanop hun plein hun artistieke talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
Omdat onze stad superdivers is, grijpen we hiermee ook de kans om via kunst maatschappelijke thema’s te bespreken op basis van een pluralistische aanpak en verbindende communicatie. Naast hun talent, ontwikkelen jongeren hierdoor een positiever en inclusiever burgerschap.
ClubMG kan ook in jouw buurt-, jeugd- of cultuurhuis!

INSIDE EXTRA MUROS

Inside Extra Muros: een creatief buurtonderzoek voor en door kinderen, tieners jongeren van Borgerhout Extra Muros

Samen onderzoeken we hoe jullie zich voelen in je buurt en waar jullie behoefte aan hebben.

Wij komen elke woensdag langs verschillende plekken in de buurt met verschillende activiteiten.